Privacybeleid

Uitgangspunten van Septet bij de omgang met persoonsgegevens

Septet verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met toevertrouwde persoonsgegevens om. Dat wil zeggen dat Septet niet méér persoonsgegevens verzamelt en verwerkt dan nodig is voor de doelen waarvoor ze gebruikt worden. Ook zorgen wij voor goede beveiliging van de persoonsgegevens.

Gegevensbeveiliging

Septet maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Website www.septet.nl

Op de website van worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Voor de analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Omdat het IPadres wordt gemaskeerd kunnen individuele bezoekers door Google Analytics niet worden getraceerd. Google Analytics mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google diensten. Op de website worden verder geen trackers gebruikt of gegevens verzameld via cookies.

De website www.septet.nl bevat soms links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Septet probeert de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. Septet adviseert u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Tot slot

Septet heeft geen Functionaris Gegevensbescherming omdat slechts in beperkte mate bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Mocht u het niet eens zijn met de bovenstaande privacyverklaring van Septet, of een vraag of klacht hebben over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan info@septet.nl.

Septet
info@septet.nl

Wijzigen

Septet behoudt zicht het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op onze website.

© 2019 Septet - Consortium Pallitatieve Zorg Midden Nederland | Privacybeleid

Een site van boelens.co